Foto: Bax Lindhardt

Startup bag ny teknologi til plastiksortering

Monday 12 Oct 20
|
by Christa Visholt Jørgensen
Artiklen har været bragt i magasinet Dynamo nr. 62

Med deres unikke teknologi til at sortere forskellige typer plast vil to unge ingeniører gøre det nemmere for produktionsvirksomheder at genanvende plastik.

Store mængder plastik ender hver dag med at gå op i røg eller strande på lossepladser i stedet for at blive genanvendt, fordi mange virksomheder ikke kan sortere flere forskellige plasttyper fra hinanden. Men det vil de to maskiningeniører bag startuppen Trebo, Thomas Trebbien og Andreas Leth Bockhoff, lave om på med deres sorteringsteknologi, der gør det muligt at genanvende plast mere effektivt.

”Vi vil gerne løse problematikken med sammenblandingen af plasttyper og ændre måden, man genanvender plast på lige nu. I stedet for at fokusere på genanvendelsesvirksomheder, som har kæmpestore mængder plast og mange forskellige typer, som potentielt kan blandes sammen, så arbejder vi med at udvikle mindre anlæg til produktionsvirksomheder. Det vil sige, at vi sorterer der, hvor plasten bliver genereret, hvilket bl.a. gør, at transportomkostninger bliver elimineret, samt at virksomheden får fuld kontrol over egen plast,” siger Thomas Trebbien.

Med Trebos teknologi er det muligt for virksomheder at sortere deres plastaffald i forskellige fraktioner og derved omdanne deres affald til en værdifuld ressource. For plastik dækker over tusindvis af specifikke typer, som har hver deres forskellige særegenskaber. Det kan være alt fra hård plast til papirstynd plastemballage, som er uforenelige med hinanden i genanvendelsen.

Plastik sorteres i væske

Teknologier til at sortere plastik er langtfra nyt, men Trebo skiller sig ud ved at have udviklet en maskine, der sorterer ved brug af fluidmekanik. Plasten bliver først kværnet til en form for granulat. Derefter nedsænkes plasten i en væske, hvor den tilføres en på forhånd defineret bevægelse, der er indstillet efter parametre som densitet, form og størrelse, så det passer til den specifikke plastsammenblanding.

”Når plastpartikler af forskellige typer udsættes for en særlig fluid-mekanisk bevægelse, opfører de sig forskelligt. Én type plast vil f.eks. søge opad, mens en anden vil søge nedad. Hvis man fortsætter processen tilstrækkeligt længe, vil alle partiklerne til sidst ligge helt adskilt i to forskellige lag. Ligesom i en lagkage,” forklarer Christian Lundsgaard, der er partner og udviklingsingeniør i Trebo.

"Bæredygtighed er altafgørende for os, og det er grundlaget for vores virksomhed. Det unikke ved Trebo er, at vi har en bæredygtig løsning, som samtidig giver stor værdi for virksomheder."
Iværksætter Andreas Leth Bockhoff, Trebo

Sorteringsprocessen kan tage fra ti sekunder til tyve minutter, alt efter hvilke og hvor mange plasttyper der indgår i blandingen. Teknologien er fleksibel over for forskellige typer og sammenblandinger, fordi den sorterer ud fra plastens flydemekaniske egenskaber.

”Vi rammer et bredere publikum med vores teknologi, bl.a. fordi vi kan sortere plastsammenblandinger med adskillige typer samtidig. Det kan konkurrerende teknologier ikke,” siger Andreas Leth Bockhoff.

Når Trebo har testet en bestemt materialestrøm af plast, kan de lave et anlæg, der er indstillet præcis efter den pågældende sammenblanding. Det er en helt bestemt indstilling, der skal laves til hvert enkelt anlæg, så det passer til materialestrømmen hos produktionsvirksomheden.

Teknologien er de i gang med at patentere, og indtil videre må de udstede patenter på deres sorteringsteknologi i Danmark. Snart håber de også på at få godkendelse fra den fælleseuropæiske patentmyndighed (EPO), så de kan udstede patenter i alle EU-lande fra næste år.

Sparer penge og CO2

Hos Trebo har de udviklet teknologien, så den nemt kan skaleres op og ned, alt efter hvor store mængder plastaffald, en virksomhed har. Det kan være alt fra omkring 300 til 500 tons om året, hvor det stadig er rentabelt at sortere og genanvende plast med denne teknologi frem for at sende det til forbrænding, som der ofte også er forbundet udgifter med.

Ud over penge er der også CO2 at spare for virksomheder med et sorteringsanlæg i deres produktion, fordi de undgår at købe ny plast og sende deres spild til forbrænding. Ved at genanvende 1 kg plastik sparer man en CO2-udledning på 2,4 kg, svarende til at brænde en liter benzin af. Sådan lyder tommelfingerreglen hos de to iværksættere, der lader sig motivere af, at deres teknologi kan betyde, at flere virksomheder i fremtiden vil sætte et mindre CO2-aftryk, end de gør i dag:

”Bæredygtighed er altafgørende for os, og det er grundlaget for vores virksomhed. Det unikke ved Trebo er, at vi har en bæredygtig løsning, som samtidig giver stor værdi for virksomheder – og her begynder det at blive interessant,” siger Andreas Leth Bockhoff.

Avancerede anlæg kan sortere de samme mængder plastik, men er meget dyre i anskaffelse og drift, som er en af grundene til, at det ikke passer til produktionsvirksomheder, der har mindre mængder plastaffald sammenlignet med andre større virksomheder.

Det kræver en del tilvænning for produktionsvirksomheder at se deres plastspild som en ressource, fortæller iværksætterne Thomas Trebbien og Andreas Leth Bockhoff, der er i dialog med flere potentielle kunder. Deres arbejde handler derfor også om at præsentere virksomhederne for, hvad de får ud af at øge deres genanvendelse af plastik gennem en specialiseret sortering. På den måde prøver de at skubbe flere produktionsvirksomheder i en mere bæredygtig retning, som samtidig er økonomisk holdbar.

Iværksættere på fuld tid

Idéen til teknologien bag Trebo opstod tilbage i 2016, da Andreas Leth Bockhoff og Thomas Trebbien startede på DTU’s kandidatuddannelse i Design og Innovation. Gennem et hackathon fik de øjnene op for, hvor meget plastik, der bliver smidt ud, sendes til forbrænding eller ender i naturen.

Derefter gik de straks i gang med at tænke over en løsning. Efter et møde med en medicinalvirksomhed stod det klart for dem, at plastikspildet ofte skyldes, at virksomhederne producerer produkter, der er sammensat af flere forskellige plasttyper, som de ikke kan sortere ordentligt, og derfor sendes det ofte til forbrænding. Samtidig fandt de ud af, at der ikke var nogen, som havde udviklet en effektiv løsning til at sortere flere plasttyper samtidig, og så satte de sig for at gøre netop det. På DTU lavede de deres første model, en lille af træ, som endte med at blive et springbræt for dem, da de blev en del af DTU’s innovationshub, Skylab.

”Det gik op for os, at vi havde en god idé, da vi blev en del af DTU Skylab. Da vi præsenterede vores projekt og træmodel, anbefalede en af lederne os at søge nogle penge til at udvikle videre på vores projekt,” siger Andreas Leth Bockhoff.

Herefter søgte de og modtog støtte fra Innofounder, der er en del af Innovationsfonden, og siden har de i alt modtaget 1,5 mio. kr. i støtte fra forskellige fonde. I 2017 var de klar med deres første maskine, og året efter udviklede de en større prototype. Maskinen var med til at give dem titlen Årets studenter-startup på DTU i 2018, som gav dem en masse selvtillid, og i dag tænker de stadig tilbage på deres studietid som der, hvor det hele startede:

”Det har været altafgørende, at vi studerede på DTU, mens vi udviklede Trebo. På Skylab gik det op for os, at vi har muligheden for at lave noget selv og få indblik i, hvordan man søger penge til sin idé,” siger Andreas Leth Bockhoff.

De understreger også, at de fik stor hjælp fra specialiserede DTU-forskere i forhold til plast og plastsortering, der også blev centrum for deres speciale. Og med fondsstøtte kunne de gå direkte fra deres speciale til at være fuldtidsiværksættere på Trebo.

”Det har været en lang rejse. Da vi kom ud efter specialet, havde vi jo bare et produkt. Men vi vidste ingenting om, hvordan man drev en virksomhed, eller om at skaffe kunder. Samtidig var vi også dengang i tvivl om, hvilket marked vi skulle gå ind på. Så der har været en stor læring i at stifte virksomhed på den måde, som vi har gjort. Vi er virkelig bare blevet kastet ud i det,” siger Thomas Trebbien.

Efter nogle år med et kontor på DTU og produktion i Hårlev på Sydsjælland har en millioninvestering fra investeringsfonden NorthEast Venture i slutningen af 2019 gjort det muligt for dem at samle Trebo i en gammel plastvirksomhed i Søborg, hvor de nu har kontor og produktionshal.

Et laboratorium for fremtidens sortering

Målet for de to iværksættere er klart. De vil gerne være med til at eliminere alt plastspild hos produktionsvirksomheder. Men selvom de er kommet langt med Trebo, siden de startede i 2016, er der stadig lang vej endnu, vurderer de:

”Vi er jo konstant på et stadie, hvor vi skal udvikle os for at få en hurtigere og bedre proces for at opnå en optimal sortering,” siger Andreas Leth Bockhoff.

De er i gang med at optimere sorteringsprocessen ved brug af kunstig intelligens, så de kan blive bedre til at forudsige, hvilke parametre der passer til forskellige plastblandinger, og hvordan maskinen indstilles efter det. Derudover arbejder de med billedgenkendelse til at teste kvaliteten af plastikken, så de hele tiden sikrer, at sorteringen er god nok.

Udviklingsarbejdet betyder meget for de to iværksættere, men snart håber de også på at kunne lande deres første aftale med en produktionsvirksomhed, der skal have installeret et Trebo-anlæg som en del af deres fabrik. Andreas Leth Bockhoff og Thomas Trebbien kan ikke udtale sig om, hvornår det endelig sker, men de har lagt champagneflasken på køl til dagen.

News and filters

Get updated on news that match your filter.