En model af noget, som er printet på en lasercutter, er ved at blive samlet

Fremtidens ingeniører skal have universelt design ind på rygmarven og udvikle teknologi for alle

Tuesday 02 Jul 19
|

Contact

Marie Louise Møllebæk Pollmann-Larsen
Project Manager
Office for Innovation and Sector Services
+45 61 65 56 69

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Bevica Fonden er gået sammen om et projekt, der skal få ingeniørstuderende til at se tilgængelighed og universelt design som en naturlig del af processen, når de udvikler nye tekniske løsninger. Projektet skal være med til at indarbejde verdensmålenes princip ”Leaving no one behind” i strategi, forskning, uddannelse og studenteriværksætteri på DTU.

DTU og Bevica Fonden har indgået et samarbejde omkring projektet ”Technology leaving no one behind” eller ”Teknologi for alle”.

Projektets mål er at fremme inklusion og tilgængelighed som en naturlig del af design og udvikling af nye tekniske løsninger hos ingeniørstuderende på DTU. Altså fremme teknologi for alle. Det skal både ske gennem uddannelsen og gennem DTU Skylab, hvor studerende kan få hjælp til iværksætteri. Bevica Fonden støtter projektet med ca. 5 mio. kr.

"DTU's mission er at udvikle og nyttiggøre teknologiske løsninger til gavn for samfundet. For os er det centralt, at dette arbejde foregår inkluderende og bæredygtigt, med øje for menneskers forskellige forudsætninger for at tilgå ny teknologi. Derfor ser vi frem til samarbejdet med Bevica Fonden, så vi endnu bedre kan understøtte vores fokus på inkluderende teknologi og universelt design. Det bliver spændende at arbejde integreret med dette perspektiv inden for både forskning, uddannelse, samt via vores innovations- og iværksætteri-aktiviteter på DTU Skylab,"                                                  udtaler Marianne Thellersen, Koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab og med i projektets styregruppe.

Bevica Fonden arbejder for mennesker med bevægelseshandicap med afsæt i ”Leaving no one behind” og glæder sig også til samarbejdet:

"Vi er meget glade for at kunne være med til at udrulle dagsordenen om ”Leaving no one behind” på DTU. Det handler jo om at få alle med. Og der tror vi på, at det virkelig er noget, der rykker, hvis vi kan få inkluderende og universelt design ind under huden på dem, der skal udvikle nye tekniske løsninger og designe de ting, vi omgiver os med og bruger i hverdagen," fortæller Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden og med i projektets styregruppe.

”Leaving no one behind” er det tværgående princip bag FN’s 17 bæredygtighedsmål. DTU har besluttet, at bæredygtighedsmålene skal danne eksplicit grundlag for universitetets forskning og uddannelser i bæredygtighed, innovation og entreprenørskab. Projektet vil derfor helt naturligt blive tænkt ind DTU’s strategiske fokus på verdensmålene og social innovation.

Danske Handicaporganisationer (DH) er strategisk partner i projektet. DH vil bidrage med deres store viden og netværk inden for området og bl.a. bistå de studerende med at række ud til relevante brugere og medlemsorganisationer for at skabe øget fokus på brugerperspektivet i designet af fremtidens inkluderende teknologi.

"Når der tænkes ud af boksen med et inkluderende og universelt design, og når der udvikles sammen med mennesker med handicap, så skaber vi en ny verden. En verden hvor ikke alene mennesker med et handicap får nye muligheder for at bidrage, deltage og være en del af samfundet, men hvor der med det inklusive og universelle design skabes nye muligheder for alle. Og derfor glæder vi os fra Danske Handicaporganisationers side meget til at bidrage til projektet," siger Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer og med i projektets styregruppe.

Om projektet
Teknologi for alle er foreløbig et 3-årigt projekt med et samlet budget på ca. 11 mio. kr., hvor Bevica Fonden støtter med 5 mio. kr., og DTU medfinansierer 6. mio. kr.

Som led i projektet ansættes en projektleder på DTU Skylab, der skal udvikle fokuserede forløb både for startups, der specifikt arbejder med løsninger målrettet mennesker med bevægelseshandicap, men også mere bredt forløb for startups og studerende, der kan inspireres af et mere inkluderende blik for udvikling af nye teknologier.

Desuden er DTU Management en vigtig partner i projektet. Her vil en forsker ansat i projektet arbejde med forskning og uddannelse i metoder, værktøjer og cases på tværs af alle DTU’s uddannelser. Det vil ske i tæt samarbejde med et professorat, finansieret af Bevica fonden.

DTU Skylab
DTU Skylab er DTUs hub for innovation og iværksætteri. DTU Skylab repræsenterer en iværksætteri- og startupkultur på tværs af DTUs uddannelser og forskningsmiljøer. Her kan studerende og forskere få råd og vejledning om at starte egen virksomhed og frit bruge Skylabs værksteder og lokaler. 

Bevica Fonden
Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der siden 1872 har arbejdet for at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Fokus har været og er stadig på at styrke livskvaliteten for den enkelte og på at styrke den enkeltes mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet. www.bevica.dk

Danske Handicaporganisationer
Danske Handicaporganisationer (DH) er talerør for 34 handicaporganisationer, der dækker alle typer af handicap. Danske Handicaporganisationer arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre. Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en del af fællesskabet.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.skylab.dtu.dk/about_us/news/nyhed?id=D96A08E8-94D8-4846-83BC-5F4CF6BB450D
17 JULY 2019