Nye nordiske muligheder for DTU’s studerende

Monday 10 Apr 17

Contact

Sannie Fisker
Team Manager
Office for Innovation and Sector Services
+45 60 11 07 76

Hvordan søger man?

DTU-studerende, der gerne vil på et mobilitetsophold hos en af de innovative hubs på NTNU, KTH eller Chalmers, kan kontakte Sannie Fisker (safi@dtu.dk) eller Kristoffer Buck (knik@dtu.dk) hos DTU Skylab. De vil udlevere en kort ansøgningsform, som skal udfyldes i forhold til baggrund for at søge samt hvilke aktiviteter, der ønskes gennemført i forbindelse med mobilitetsopholdet. Ansøgningen bliver herefter screenet af DTU og modtageruniversitet. Den studerende får svar kort tid efter.

Nordic Five Tech er ved at skabe en ’extended entrepreneurship campus’, der kan gøre Norden til den største og bedste globale hub for studenterdrevne startups.

I et usædvanligt samarbejde mellem fire af de største tech-universiteter i Norden får studerende mulighed for at udnytte faciliteter, viden og netværk i hubs for studenterinnovation og entreprenørskab på tværs af universiteterne. Det sker gennem et mobilitetsprogram, hvor de kan vælge at tilbringe minimum fem dage i innovative miljøer på DTU, Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm og NTNU i Trondheim.

Samarbejdet udspringer fra’N5T Entrepreneurship Working Group’, der er en arbejdsgruppe under Nordic Five Tech-alliancen. Gruppen har til formål at skabe en extended entrepreneurship campus, hvor studerende, uanset hvilket universitet de tilhører, har lige adgang til alle innovations- og entreprenørskabstilbud, som er målrettet studerende på de fire campusser.

Det første af sin art

Samarbejdet er det første af sin art, hvor studerende får en forsmag på, hvad det vil sige at være en international startup. Desuden får de netværk hos andre studenteriværksættere i Norden og adgang til faciliteter, som de måske ikke har nem adgang til på deres egne universiteter.

”Vi klæder de nordiske studerende på til at være innovative ingeniører. Ved at komme ud i de andre nordiske hubs for studenterinnovation og entreprenørskab snuser de til en anden kultur, de møder andre kundegrupper og får adgang til nye netværk og ny viden. Det ruster dem til at tænke internationalt,” siger Sannie Fisker, der er chefkonsulent for entreprenørskab på DTU Skylab.

Social innovation
Idéen bygger på et tidligere etableret fællesskab ’Grow Nordic’, som blev initieret af Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Sverige. Programmet bliver drevet af både ansatte og studerende og finansieres gennem Nordplus, der er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet.

De første nordiske studerende kom til DTU Skylab i februar. Siden har flere haft ophold i hubben. Her får de adgang til et arbejdsbord samt mulighed for at bygge prototyper, få sparring og knytte netværk under betegnelsen ’desk surfing’. Via Facebook-gruppen ’Grow Nordic’ kan de studerende også ’couch surfe’ og finde overnatningsmuligheder hos andre iværksættere og studerende.

Vi ligner hinanden
Målgruppen er studerende, der kan se værdien i at besøge en hub for studenterinnovation og entreprenørskab i forbindelse med deres bachelor- eller kandidatspeciale. Det kan også være studerende, der er i gang med at etablere eller allerede har etableret ny virksomhed. De fleste studerende bruger opholdet til empiriske studier, til at besøge kunder, afsøge et marked, spotte konkurrenter eller tage del i startup-miljøer.

Frem for at kigge mod USA og blive fascineret af high tech-centeret Silicon Valley mener Sannie Fisker, at vi kan lære meget af hinanden i Norden:

”Vi ligner hinanden og har det samme entreprenør-drive. Du kan kalde det en nordisk tilgang eller en fællesskabsfølelse. Vores studerende er i høj grad ’purpose-driven’. Det ser vi bl.a. med projekter inden for social innovation som DTU-start up-virksomhederne Eupry og Dropbucket, der udspringer af et ønske om at arbejde bæredygtigt. Idéen er ikke altid at tjene penge. Motivationen kan også være at hjælpe nogen. ”

Fakta om ’Grow Nordic’-mobilitetsophold

Et mobilitetsophold varer minimum fem dage og skal være relevant for den studerendes studie. Man kan f.eks. indsamle empirisk data til sin masterafhandling. Nordplus dækker rejse- og leveomkostninger op til 400 euro, uanset længden på opholdet.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
http://www.skylab.dtu.dk/About_us/News/Nyhed?id=9117c307-d5b1-4267-89f4-990e0cedf21b
18 JUNE 2018